Disclaimer website

Deze website is opgezet als informatieve site.

Aan deze website en de gepubliceerde teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van Conformiteit.nl gaat de websitebezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Inhoud website
De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Conformiteit.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Deze website bevat links naar websites van derden, deze websites zijn niet van Conformiteit.nl en worden de Conformiteit.nl websitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Conformiteit.nl kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte websites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde websites. Conformiteit.nl behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar website te allen tijde te wijzigen. Wij verzoeken de websitebezoeker dan ook de websitevoorwaarden regelmatig te lezen.

Copyright - Intellectueel eigendomsrecht
Op alle gegevens, waaronder data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van Conformiteit.nl of derden. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Conformiteit.nl inhoud of informatie van deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites. De inhoud en de structuur op deze site is auteursrechtelijk beschermd.
Links naar deze website zijn welkom. Het staat u vrij om een link naar deze website te maken, mits u niet vermeldt of suggereert dat er sprake is van sponsoring of aanbeveling van uw website door www.Conformiteit.nl

Aan deze website en de gepubliceerde teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright © 2002 - 2022
Alle rechten voorbehouden - Conformiteit.nl

© 2022 Conformiteit.NL